Tag: Suruhanjaya Cobbold

Memorandum Penubuhan Malaysia

03 Februari 1962 – Pada hari ini dalam tahun 1962, satu memorandum mengenai penubuhan Malaysia telah dipersetujui dan ditandatangani di Persidangan keempat dan terakhir Jawatankuasa Perundingan Setiakawan Malaysia,
Baca lagi