pocket-watch-800px

Rang Undang-Undang Waktu Standard Malaysia Diluluskan

18 Disember 1981 – Pada tahun 1981, Dewan Negara telah meluluskan Rang Undang-Undang Waktu Standard Malaysia. Rang Undang-undang ini adalah bertujuan untuk menyelaraskan zon waktu antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak yang akan berkuatkuasa mulai 1 Januari 1982. Rang Undang-undang Waktu Standard Malaysia ini dikemukakan untuk bacaan kali kedua oleh Menteri Tak Berportfolio di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Haji Mohamed Nasir.

Dewan_Rakyat_Malaysia

Seramai sepuluh orang senator termasuk dari Sabah dan Sarawak telah mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang ini. Datuk Mohamed ketika mengemukakan rang undang-undang tersebut menyatakan bahawa waktu Sabah dan Sarawak dipilih sebagai waktu Standard Malaysia kerana ia didapati paling sesuai dari segi penjimatan ke atas waktu siang. Waktu ini akan hanya mendatangkan gangguan yang minima ke atas keselesaan dan kebiasaan hidup rakyat pada keseluruhannya.

Rang Undang-undang Waktu Standard Malaysia yang diluluskan oleh Dewan Rakyat pada hari ini dalam tahun 1981 sesungguhnya dapat mempercepatkan usaha kerajaan melaksanakan program intergrasi nasional antara penduduk-penduduk di Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.

Sumber : Arkib Negara Malaysia

Baca Juga:

Tinggalkan Komen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.