Kabinet Meluluskan Program Latihan Khidmat Negara

Published on :

28 Mei 2003 – Pada hari ini dalam tahun 2003, Kabinet telah meluluskan cadangan pelaksanaan Program Khidmat Negara dan Akta Latihan Khidmat Negara 2003. Sejarah bermula apabila sebuah Jawatankuasa Kabinet Mengenai Kerahan Tenaga telah dibentuk dalam Mesyuarat Kabinet pada 30 Oktober 2002 untuk mengkaji keperluan pelaksanaan Kerahan Tenaga ini. Jawatankuasa tersebut dipengerusikan oleh Menteri Pertahanan […]