04 Mac 1897– Pada hari ini dalam tahun 1897, satu rusuhan telah berlaku terhadap Majlis Bandaran (Sanitary Board) Kuala Lumpur. Rusuhan yang berlaku ini adalah ekoran dari bantahan