Rusuhan Terhadap Majlis Bandaran ( Sanitary Board Kuala Lumpur )

Published on :

04 Mac 1897– Pada hari ini dalam tahun 1897, satu rusuhan telah berlaku terhadap Majlis Bandaran (Sanitary Board) Kuala Lumpur. Rusuhan yang berlaku ini adalah ekoran dari bantahan pekedai-pekedai Cina yang dipaksa menggunakan ’Li Teng’ atau ’dacing kecil’. Pekedai-pekedai tidak dibenarkan lagi menggunakan alat-alat timbang dan sukat yang digunakan sebelum itu. Sekumpulan perusuh telah berarak […]