Hubungan China-Melaka

Published on :

20 Disember 1424 – Pada hari ini dalam tahun 1424, utusan sultan Melaka telah mengadap Maharaja negeri China iaitu Maharaja Hung–Hsi di Istana baginda di Peking. Utusan negeri Melaka itu telah dihantar oleh baginda Sri Maharaja atau Sultan Muhammad Shah iaitu Sultan Negeri Melaka yang ketiga. Dalam masa pemerintahan Maharaja Yung-Lo dari Dinasti Ming, negeri […]

Linggi Dan Rembau Diambil Alih Oleh Belanda

Published on :

  12 Disember 1756 – Pada hari ini dalam tahun 1756, Belanda telah menguasai Linggi dan Rembau. Surat penguasaan Rembau dan Linggi telah ditandatangani oleh Sultan Sulaiman, Tun Dalam dan Temenggong Abdul Majid dengan pihak Belanda di Melaka. Penguasaan Linggi dan Rembau oleh Belanda adalah hasil tindakan Sultan Sulaiman untuk melemahkan kedudukan orang-orang Bugis yang […]

Perjanjian Persahabatan Rembau – Belanda

Published on :

05 Jun 1819 – Pada hari ini dalam tahun 1819 satu perjanjian persahabatan dan pengiktirafan telah ditandatangani di Naning di antara Kerajaan Belanda dan Rembau. Rembau telah diwakili oleh Raja Ali, Penghulu Dato’ Maharaja Lela dan Empat Suku yang terdiri dari Dato’ Gempa Maharaja, Dato’ Marabangsa, Dato’ Sangsoera Pahlawan dan Dato’ Bangsa di Balang. Kerajaan […]

Perjanjian Tambahan Perak – Belanda

Published on :

03 Jun 1759 – Pada hari ini dalam tahun 1759, satu perjanjian tambahan mengenai perdagangan telah ditandatangani di Kota Lumut di antara Sultan Perak yang ke 15, Sultan Sri Iskandar Zulkarnain dengan Syarikat Hindia Timur Belanda yang diwakili oleh Kapten Jansz Visboom. Perjanjian ini merupakan tambahan 2 fasal baru kepada perjanjian asal yang telah ditandatangani […]

Perjanjian Johor-Belanda 1606

Published on :

17 Mei 1606 – Pada hari ini dalam tahun 1606, satu perjanjian persahabatan di antara Negeri Johor dengan Belanda (V.0.C.) ditandatangani. Perjanjian ini ditandatangani oleh Raja Abdullah yang juga bergelar Raja Bongsu atau Raja Seberang bagi pihak Sultan Johor sementara Belanda diwakili oleh Admiral Cornelis Matelief de Jong, di atas sebuah kapal perang Belanda, Oranje. […]