Royal_Standard_of_the_Sultan_of_Selangor-800px

Perjanjian Perdagangan Inggeris-Selangor 1818

22 Ogos 1818 – Pada tahun 1818, Walter Sewell Crocroft selaku agen kepada Gabenor Inggeris di Pulau Pinang, John Alexander Bannerman dan bagi pihak Syarikat Hindia Timur Inggeris telah membuat Perjanjian Perdagangan Inggeris-Selangor dengan Sultan Ibrahim Shah, Raja Selangor ketika itu.

perjanjian selangor 1818
Perjanjian Selangor 1818

Perjanjian Perdagangan Inggeris-Selangor ini mengandungi lapan perkara yang bermaksud:

  1. Bahawa keamanan dan persahabatan yang sedia wujud di antara Syarikat Hindia Timur Inggeris dengan Raja Selangor akan dikekalkan.
  2. Kapal-kapal dan barang-barang dagangan kepunyaan rakyat British atau orang-orang di bawah perlindungan Syarikat Hindia Timur Inggeris akan sentiasa menikmati segala kemudahan dan keistimewaan di pangkalan-pengkalan dan jajahan takluk Raja Selangor.
  3. Kapal-kapal dan barang-barang dagangan kepunyaan rakyat Raja Selangor akan menerima peruntukan dan keistimewaan yang sama di pelabuhan Cornwallis dan mana-mana tempat di bawah jajahan Pulau Pinang.
  4. Raja Selangor bersetuju tidak akan memperbaharui sebarang perjanjian dengan lain-lain negara, badan-badan awam, atau orang-orang persendirian di mana ianya akan mengancam perdagangan rakyat British. Rakyat British juga tidak akan dikenakan cukai yang lain daripada apa yang dikenakan ke atas rakyat lain-lain negeri.
  5. Raja Selangor bersetuju tidak akan memberikan hak-hak monopoli perdagangan di Selangor kepada lain-lain bangsa asing, dan hendaklah membenarkan rakyat British berdagang di Selangor seperti mana bangsa-bangsa lain.
  6. Syarikat Hindia Timur Inggeris bersetuju tidak akan membuat apa-apa perjanjian atau persetujuan di mana ianya akan mengancam perdagangan rakyat Raja Selangor atau memberikan hak monopoli perdagangan kepada lain-lain bangsa tetapi akan membenarkan rakyat Selangor berdagang di Pulau Pinang.
  7. Rakyat Selangor atau Rakyat British tidak dibenarkan dijual sebagai hamba di Selangor ataupun di Pulau Pinang.
  8. Perjanjian ini adalah bertujuan memupuk perdamaian dan persahabatan di antara Selangor dengan Pulau Pinang dan untuk menjamin kebebasan perdagangan dan pelayaran di antara rakyat kedua belah pihak bagi kepentingan mereka bersama.

Perjanjian perdagangan Inggeris-Selangor ini adalah hasil daripada persahabatan baik di antara Sultan Ibrahim iaitu Raja Selangor dengan orang-orang Inggeris di Pulau Pinang.

Pihak Syarikat Hindia Timur Inggeris di Pulau Pinang telah menghantar Waiter Sewell Crocroft pergi mengadap dan mempengaruhi Sultan Ibrahim.

Pengarah Inggeris telah dapat menarik perhatian baginda terhadap orang-orang Inggeris, hingga Crocroft bagi pihak Syarikat Hindia Timur Inggeris di Pulau Pinang dapat membuat perjanjian dengan Baginda pada hari ini dalam tahun 1818.

Sumber : Arkib Negara Malaysia

Baca Juga:

Tinggalkan Komen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.