Perbarisan Pengampunan Untuk Pengganas Komunis

Published on :

27 November 1955 – Pada hari ini dalam tahun 1955, satu perbarisan besar-besaran telah diadakan di Kuala Lumpur. Perbarisan itu bertujuan untuk merayu pengganas komunis supaya menyerah diri secara sukarela dan kerajaan akan mengampunkan mereka. Seramai 12 ribu menyertai perarakan yang dilancarkan oleh Ketua Menteri, Tunku Abdul Rahman Putra. Inilah kali pertama perarakan seperti ini […]

Piagam Pembentukan Negeri-Negeri Selat

Published on :

27 November 1826 – Pada hari ini dalam tahun 1826, melalui satu piagam yang dipanggil Charter of Incaporation, negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka dan Singapura telah tadbirkan di bawah satu pentadbiran yang disebut sebagai Negeri-negeri Selat. Pentadbiran Negeri-Negeri Selat diketuai oleh Gabenor dengan dibantu oleh sebuah majlis (council) dan sejumlah besar kakitangan awam. Pulau Pinang, Melaka […]

Perjanjian Persahabatan Johor-Riau-Belanda

Published on :

26 November 1818 – Pada hari ini dalam tahun 1818, satu perjanjian persahabatan telah ditandatangani di antara Sultan Johor-Riau-Lingga-Pahang Sultan Abdul Rahman dan Yamtuan Muda Raja Jaafar, dengan Laksamana Wolterback bagi pihak pemerintah Belanda di Melaka. Perjanjian ini adalah sebagai membaharui perhubungan persahabatan yang telah terjalin di antara kedua-dua kerajaan sebelum Melaka diserahkan kembali oleh […]

Enakmen Tanah Simpanan Melayu Diluluskan

Published on :

25 November 1913 – Pada hari ini dalam tahun 1913, Majlis Persekutuan telah meluluskan Enakmen Tanah Simpanan Melayu. Enakmen ini telah diwartakan pada 1 Januari 1914, dan berkuatkuasa di tiap-tiap Negeri Melayu Bersekutu. Enakmen Tanah Simpanan Melayu ini mengandungi 16 fasal. Antara lain ia menegaskan bahawa semua tanah yang diisytiharkan sebagai Tanah Simpanan Melayu sama […]