21 Jun 1962 – Pada hari ini dalam tahun 1962 Laporan Suruhanjaya Cobbold yang mengandungi syor-syor bagi penubuhan Malaysia dikemukakan kepada kerajaan British. Laporan yang mengandungi 175 muka