25 Jun 1859 – Pada hari ini dalam tahun 1859, serangan penduduk peribumi terhadap Kubu British di Kanowit, Sarawak telah diketuai oleh Sawing dan Sakalai. Dalam serangan itu,