Pelaksanaan “Sistem Salleh”

07 Jun 1968 – Pada hari ini dalam tahun 1968, Arahan “Sistem Salleh” telah mula dilaksanakan di semua Komponen dan Kontinjen Polis Di Raja Malaysia. Sistem Salleh ialah satu konsep yang dikemukakan oleh Tun Mohamed Salleh bin Ismael, Ketua Polis Negara dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan tindakan membasmi jenayah dengan melibatkan orang ramai secara langsung. Sistem mencegah jenayah sebelum ini tidak begitu berkesan, dan peningkatan kadar kejadian jenayah dalam pertengahan tahun 1960-an. selanjutnya