03 Julai 1952 – Pada  hari  ini  dalam  tahun 1952,  satu  Rang Undang-Undang  Rejimen  Persekutuan telah  diluluskan  oleh  Majlis  Perundangan  Persekutuan.  Rang Undang-undang  ini bertujuan untuk  memperbesarkan  angkatan  tentera