08 Jun 1958 – Pada hari ini dalam tahun 1958, Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Dato’ Abdul Razak Hussein telah mengumumkan mengenai pengeluaran kad pengenalan baru bagi