01 April 1946 – Pada hari ini dalam tahun 1946, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) telah ditubuhkan. Penubuhannya bertujuan untuk menyelaras segala aspek berkaitan pengangkutan bagi seluruh negeri. Berikutan