H. I. D. S. – Penyata Suruhanjaya Reid Diterbitkan

Lord Reid21 Februari 1957 – Pada hari ini dalam tahun 1957, Sebuah penyata yang dikenali sebagai Penyata Suruhanjaya Reid telah diterbitkan. Penyata yang mengandungi cadangan asas perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah disediakan oleh Suruhanjaya yang dikenali sebagai Suruhanjaya Reid.

Suruhanjaya ini dipengerusikan oleh Lord Reid, Sir Ivor Jenning dari Britain dan ahli-ahlinya terdiri daripada Sir Willam Mc Kell (Australia), Hakim B. Malik (India) dan Hakim Abdul Hamid (Pakistan). Sepanjang tempoh bermula daripada Jun sehingga Oktober 1956, Suruhanjaya ini telah mengadakan sebanyak 118 rundingan bagi cadangan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang berasaskan kepada demokrasi berparlimen.

Antara syor yang terkandung di dalam Penyata Suruhanjaya Reid yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini ialah kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara, Raja Berperlembagaan yang dilantik oleh Majlis Raja-raja Melayu dan amalan sistem kerajaan berparlimen yang mempunyai dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Sesungguhnya, Penyata Reid ini telah menjadi asas kepada penggubalan rang Perlembagaan yang dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.

Sumber : Arkib Negara Malaysia

Tinggalkan Komen