Pelantikan Ahli-Ahli Suruhanjaya Cobbold

17 Januari 1962 – Pada hari ini dalam tahun 1962, Kementerian Luar Negeri mengumumkan dengan rasminya pelantikan ahli-ahli Suruhanjaya Cobbold. Suruhanjaya bebas ini terdiri daripada lima orang anggota dengan dipengerusikan oleh Lord Cobbold. Dua orang wakil kerajaan British iaitu Sir Anthony Abell dan Sir David Wetherston. Manakala dua orang anggota lagi adalah wakil kerajaan Persekutuan Tanah Melayu iaitu Encik Ghazali Shafie dan Dato Wong Pow Nee. Sementara Setiausahanya ialah J. H. Harris daripada Pejabat Tanah Jajahan.

Dua tugas utama Suruhanjaya ini ialah menentukan pandangan dan pendapat penduduk Sabah dan Sarawak mengenai Gagasan Malaysia; dan menyediakan usul berdasarkan kepada pendapat dan kehendak rakyat di kedua-dua negeri itu.

Tinjauan yang bermula pada bulan Februari dan tamat pada pertengahan bulan April 1962, telah berjumpa dengan lebih 4000 orang dan menerima 2200 memorandum dan surat yang dikemukakan. Laporan Suruhanjaya Cobbold telah dikemukakan kepada kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British pada bulan Jun 1962.

Sesungguhnya penubuhan Suruhanjaya Cobbold telah dapat membantu Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kehendak penduduk di negeri Sabah dan Sarawak. Akhirnya pembentukan Malaysia telah berlangsung pada 16 September 1963.

Sumber : Arkib Negara Malaysia

Tinggalkan Komen