H.I.D.S. – Frank Swettenham Menamatkan Tugasnya Sebagai Residen General Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

frank swettenham12 Disember 1901 – Pada hari ini dalam tahun 1901, Frank Swettenham telah menamatkan tugasnya sebagai Residen General Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang meliputi Negeri-negeri Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang. Beliau telah memulakan perkhidmatan pada 1 Januari 1901 sebagai Residen General pertama Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang ditubuhkan dalam tahun 1896.

Sebelum beliau dilantik sebagai Residen General Negeri-negeri Melayu Bersekutu, beliau juga pernah memangku dan memegang jawatan Residen Selangor dari 2 Oktober 1882 sehingga 31 Mei 1889. Beliau turut memangku jawatan Residan Perak pada masa yang sama juga iaitu dari 22 Mac 1884 sehingga Januari 1886. Manakala dari 1 Jun 1889 hingga 30 Jun, Frank Swettenham telah dilantik sebagai Residen Perak. Beliau kemudiannya telah digantikan oleh W.H. Treacher yang mula bertugas pada 13 Disember 1901.

Sesungguhnya, penamatan tugas Frank Swettenham sebagai Residen General telah membolehkan beliau bekerja dengan lebih baik setelah memegang satu jawatan sahaja dan menumpukan sepenuh perhatian pada tugas yang baru sebagai Pesuruhjaya Tinggi Negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Sumber : Arkib Negara Malaysia

Tinggalkan Komen